عرضه نیروی کار مسلمان و عوامل موثر بر آن
29 بازدید
محل نشر: دانشگاه تربیت مدرس، همایش دو سالانه / سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی