بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه
26 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1382 - شماره 11 » (14 صفحه - از 35 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسی صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است. قراردادهای آتی به معامله دین به دین و کالی به کالی و تفاوت آن با بیع کلّی به کلّی ارتباط دارد. قرارداد آتی، صورت‏های گوناگونی دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخی از اشکال معامله دین به دین می‏توان صحّت برخی صورت‏ها را اثبات کرد؛ ولی باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمی‏توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد.
آدرس اینترنتی