حفظ محیط زیست در پرتو مکتب اقتصادی اسلام
28 بازدید
محل نشر: دانشگاه تربیت مدرس، همایش دو سالانه / سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی